Säkerhet

TRAFIKSÄKERHET


Arne Westlund Åkeri ska tillhandahålla effektiva och säkra transporter. Det är viktigt för oss att alla transporter utförs med fokus på trafiksäkerhet, dels för våra chaufförers skull men också för alla medtrafikanter. Företaget utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy. Våra chaufförer skall ha rätt behörighet, kompetens och hälsa för att på ett trafiksäkert sätt framföra våra fordon i trafiken. Vi har även en tydlig drog- och alkoholpolicy att efterfölja.

Arne Westlund Åkeri riktlinjer för trafiksäkerhet:

-Att följa gällande kör- och vilotider.

-Att vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.

-Att använda bilbälte.

-Att följa gällande trafikregler och hastighetsbegränsning.

-Att visa hänsyn till våra medtrafikanter så vi verkar som ett föredöme i trafiken.

-Att innan körningen påbörjas överväga påverkan av externa faktorer för tidsplanering och vägval.

-Att vid arbete på eller vid väg bära varselklädsel.

-Att lasta rätt samt säkra lasten enligt gällande förordningar.

-Att alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där lastning och lossning sker.

-Att alltid kontrollera att fordonet är i trafiksäkert skick.

Företagsuppgifter

Följ oss

HEMSIDA DESIGNAD AV:  GRAFISKT AV MIG